Samsun Noter Onaylı Tercüme

samsun noter onaylı tercüme

Noter onaylı tercüme hizmeti, kaynak dilden hedef dile aslına uygun bir şekilde çevrilen belgelerin imzalanması ve mühürlenmesidir.

Samsun noter onaylı tercüme bürosu, acil, hızlı ve online tercüme hizmetleriyle müşterilerine ulaşmaktadır.

Noter Onaylı Tercüme ve Yeminli Tercüme Arasında Fark Var Mıdır?

Noter tasdikli tercüme ve noter onaylı tercüme ve hatta yeminki tercüme hizmetleri hep aynı anlamları ifade etmektedir. Noter huzurunda yapılan bir yemine sahip ve bu durumu tutanak altına alınması yasal sorumluğu yerine getirilmiş bir tercüman artık yeminli tercüme yapabilmektedir. Yeminli tercüman tarafından yapılan işlemlerden sonra belgelerin noter tarafından onaylanmasıyla yeminli tercüme ya da noter onaylı tercüme hizmeti yerine getirilmiş olmaktadır.

Yeminli tercüman tercüme hizmeti vereceği dili bildiğine dair gerekli evrakları notere sunmuş, hukuk mahkemeleri kanununa göre ispatlamış ve yeminini etmiş kişidir. Noter onaylı tercüme hizmetlerinde belgeler çevrilir ve tercüman tarafından en ufak detayına varıncaya dek kontrol edilir. Bu kontroller bitince yeminli tercüman tarafından her belgenin altı ıslak imza ile imzalanır.

Yeminli tercüme hizmeti, yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılan evrakların resmi nitelik kazanması için notere götürülerek onaylatıldığı tercüme şeklidir. Başka bir ifade ile noter yapılan tercüme hizmetini onamaktadır. Bu şekilde uygulamalardan ötürü de yapılan tercüme yeminli tercüme ya da noter onaylı tercüme şeklinde isimlendirilmektedir.

samsun noter onaylı tercüme
noter-onayli-tercume-samsun-800x450

Yeminli tercüman ile noter arasında eşgüdüm olmalıdır. Yeminli tercüman hangi noterde yemin etmiş ve yaptığı yemin hangi noterde zapt altına alınmış ise çevirisini yaptığı belgeleri de o noterde onaylatmalıdır. Bu şekilde yapılan yemin ile noter arasında bağ kurulmuş olmalıdır.

Kaliteli Tercüme Hizmeti

Kaliteli bir tercüme hizmeti çeviri işlemlerinde hem aranan hem de olmazsa olmaz olarak değerlendirilen konulardandır. Bu sebeptendir ki çeviri hizmetleri profesyonelce yürütülmesi gereken bir süreçtir. Yurt içinde de kimi zaman ihtiyaç olduğu gibi çoğunlukla yurt dışı ticari faaliyetlerde kullanılan ticari evraklar veyahut ticareti meblağlara da bakıldığında bu işlemlerin hiç de şakaya gelmeyecek konular olduğu fark edilecektir.

Uluslararası statü ve maliyet kayıpları yaşamamak adına profesyonel ve kusursuz hizmetler sunan firmalar tercih edilmeli, iş şansa bırakılmamalıdır.